ODBIÓR MIESZKANIA OD DEWELOPERA

LUB SPRAWDZENIE MIESZKANIA NA RYNKU WTÓRNYM

SZYBKA BEZPŁATNA WYCENA:


   

  Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe. 

  ODBIÓR MIESZKANIA OD DEWELOPERA

  POMIAR POWIERZCHNI WYKONUJEMY PODCZAS KAŻDEGO ODBIORU!
  NASZYM CELEM JEST ZAOSZCZĘDZIĆ JAK NAJWIĘCEJ TWOICH PIENIĘDZY!

  Zamów bezpłatną ofertę lub czytaj dalej:

   Darmowa wycena, wystarczy że podasz:

   (wymagane)

   Znasz więcej szczegółów? Bezpłatnie przygotujemy ofertę:

   5. Co mamy przeprowadzić:   6. Jaka jest powierzchnia nieruchomości w m²

   7. Podaj łączną liczbę balkonów, tarasów, miejsc postojowych, komórek lokatorskich:

   ODBIÓR MIESZKANIA OD DEWELOPERA:

    Odbiór mieszkania od dewelopera przeprowadzamy wyjątkowo dokładnie oraz skutecznie. Stawiamy na jakość! Czytaj dalej i dowiedz się dlaczego wszystkie nasze oceny mają 5 gwiazdek! Poznaj opinie na Google, kliknij tu.

   Oferujemy kompleksowy, szczegółowy odbiór mieszkania od dewelopera z udziałem naszego zespołu doświadczonych inspektorów, ekspertów w branży budowlanej, z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi. Weryfikujemy wszystko co jest możliwe do sprawdzenia na etapie odbioru końcowego mieszkania zgodnie z zakresem określonym w prospekcie informacyjnym dewelopera, umowie, normami budowlanymi i warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót.

   Chronimy nabywców przed usterkami dewelopera, które po przekazaniu kluczy stają się problemami mieszkańca

   Odbiór mieszkania

   CENNIK ODBIORU MIESZKAŃ

   RYNEK PIERWOTNY - stan deweloperski

   POMIAR POWIERZCHNI WYKONUJEMY PODCZAS KAŻDEGO ODBIORU!
   Powierzchnia
   Cena
   do 49 m²
   330 zł
   50 do 59 m²
   360 zł
   60 do 69 m²
   390 zł
   70 do 79 m²
   420 zł
   80 do 89 m²
   450 zł
   90 do 99 m²
   480 zł
   powyżej 100 m²
   wycena indywidualna

    Balkon lub loggia- sprawdzenie GRATIS

   Sprawdzenie dodatkowych przynależności: 30 zł/szt.
   Dojazd poza miejscowościami stacjonowania ustalany indywidualnie.

   Rynek wtórny lub rynek pierwotny z Wykończeniem pod klucz

   PODCZAS KAŻDEGO ODBIORU WYKONUJEMY POMIAR POWIERZCHNI !
   Powierzchnia
   Cena
   do 49 m²
   380 zł
   50 do 59 m²
   410 zł
   60 do 69 m²
   440 zł
   70 do 79 m²
   470 zł
   80 do 89 m²
   500 zł
   90 do 99 m²
   530 zł
   powyżej 100 m²
   wycena indywidualna

    Balkon lub loggia- sprawdzenie GRATIS

   Dodatkowe przynależności: 30 zł/szt.
   Dojazd poza miejscowościami stacjonowania ustalany indywidualnie.

   odbiór mieszkania od dewelopera krok po kroku

   ODBIÓR MIESZKANIA OD DEWELOPERA
   W najważniejszych punktach o odbiorze mieszkania od dewelopera:
   1. Umówienie terminu odbioru technicznego z deweloperem i inspektorem Sprawdzamy-Nieruchomości.
   2. Przyjazd inspektora Sprawdzamy-Nieruchomości wyposażonego w specjalistyczne narzędzia.
   3. Sprawdzenie nieruchomości z udziałem nabywcy i przedstawiciela dewelopera.
   4. Zgłoszenie uwag i usterek oraz zapisanie ich przez przedstawiciela dewelopera w protokole odbioru technicznego.
   5. Podpisanie  protokołu odbioru mieszkania przez dewelopera oraz nabywcę.
   6. Odbiór kluczy od dewelopera lub odmowa odbioru nieruchomości.
   7. Deweloper ma 30 dni na usunięcie usterek, w tym 14 dni na ewentualne ustosunkowanie się do zapisów protokołu.
   8. Usunięcie usterek i umówienie terminu ponownego odbioru mieszkania z deweloperem i zespołem Sprawdzamy Nieruchomości.
   9. Ponowny odbiór techniczny mieszkania.
   10. Nadzór remontu lub wykończenia. Zapytaj o ofertę.

   Przeprowadzana przez nas inspekcja nieruchomości ma na celu wykrycie możliwie największej ilości usterek technicznych zanim nastąpi przekazanie lokalu na rzecz nabywcy, dzięki czemu to po stronie dewelopera pozostaje odpowiedzialność i poniesione nakłady finansowe za realizację niezbędnych napraw.

   Dzięki świadczonej przez nas usłudze redukuje się ryzyko związane z wprowadzaniem się do nieruchomości posiadającej wady. Zdajemy sobie sprawę z uciążliwości usuwania usterek w zamieszkiwanej nieruchomości dlatego nasz zespół zrobi wszystko w swojej mocy, by uchronić nabywcę, czyli Ciebie drogi Czytelniku, przed przykrymi konsekwencjami zbyt szybkiego i pochopnego odbioru kluczy do wymarzonego M.

   Odbiór mieszkania z inspektorem Sprawdzamy-nieruchomości obejmuje:

   ODBIÓR MIESZKANIA OD DEWELOPERA
    • Pomiar powierzchni mieszkania  jako podstawę rozliczenia finansowego (pomiar powierzchni w zgodności z przywołaną w umowie normą PN-ISO 9836 lub PN-70/B-02365).
    • Sprawdzenie standardu wykonania w zgodności z zapisami umownymi (załącznik stanowiący prospekt informacyjny, opis standardu technicznego).
    • Weryfikacja zgodności z normami budowlanymi
    • Kontrola poprawności wykonania w zgodzie z tzw. sztuką budowlaną
    • Badanie termowizyjne (opcjonalnie) w okresie letnim w zakresie poszukiwania nieszczelności, poprawności działania instalacji ogrzewania, tras prowadzenia instalacji podposadzkowych ogrzewania, przegrzewanie instalacji elektrycznej.
    • W okresie zimowym (gdy warunki atmosferyczne spełniają wymagania normowe) przeprowadzamy pełne badanie termowizyjne : zakres okresu letniego oraz wykrywanie mostków termicznych, badanie ciągłości izolacji termicznej, sprawdzenie prawidłowości osadzenia stolarki okiennej.
    • Weryfikacja wykonania zmian lokatorskich (w zgodności z udostępnionymi informacjami o zmianach w dokumentacji).

    

   • Wykrywanie występowania pleśni i korozji biologicznej.
   • Tynki (wilgotność, spękania, pleśń i uszkodzenia, geometria: kąty między ścianami, płaszczyzny, pionowość, przyleganie).

    

   • Posadzki (wilgotność, badanie wytrzymałości: próba zarysowania, geometria: płaszczyzny, poziom, przyleganie, spękania).
   • Stolarka okienna (regulacja i szczelność skrzydeł okiennych, prawidłowość osadzenia ram, kompletność, zgodność z dokumentacją, lokalizacja i działanie nawietrzaków, wady i uszkodzenia, stan szklenia, zarysowania).
   • Parapety zewnętrzne i wewnętrzne (spadki, przeciw-spadki, estetyka, przyleganie).
   • Stolarka drzwiowa (regulacja, szczelność, prawidłowość osadzenia, progi drzwiowe, kompletność, zgodność z dokumentacją, uszczelki).
   • Przygotowanie otworów pod montaż stolarki wewnętrznej.
   • Balustrady i oddzielenia międzylokalowe na balkonach i tarasach (uszkodzenia, spadki, odpływ wody, obróbki blacharskie, wysokość balustrad, prawidłowość mocowania, uszczelnienia na połączeniach, bezpieczeństwo użytkowania).
   • Prace płytkarskie oraz brukarskie na balkonach i tarasach (układ spadków, rozkrój płytek, uszczelnienia, fugowanie i silikonowanie, przyleganie, obróbki blacharskie).
   • Izolacje przeciwwodne (w szczególności progi balkonowe i drzwiowe, w miarę dostępu i stopnia zakrycia robót).
   • Izolacje termiczne (wykrywanie mostków termicznych, badanie termowizyjne, ciągłość izolacji termicznej po obwodzie stolarki okiennej, w narożach i miejscach zmian geometrii budynku).
   • Sprawdzenie zgodności realizacji z projektem budowlanym (wymaga dostarczenia lub udostępnienia projektu budowlanego) – opcjonalnie.
   • Szereg innych drobnych elementów, których nie sposób wymienić na powyższej liście:)

   Instalacje:

   • Elektryczna (rozdzielnia elektryczna: sprawdzenie bezpieczników różnicowo-prądowych, kompletność opisu, sprawdzenie gniazd i punktów świetlnych).
   • Teletechniczna (lokalizacja podejść, sprawdzenie skrzynki teletechnicznej).
   • Wodno-kanalizacyjna (lokalizacja, osadzenie, liczniki, próba wykrycia nieszczelności).
   • Ogrzewania (ogrzewanie podłogowe – wymaga badania termowizyjnego, grzejniki, lokalizacja, uszkodzenia, sprawność).
   • Wentylacyjna (pomiar wentylacji, sprawdzenie drożności, lokalizacja).
   odbiór mieszkania od dewelopera

   Usługa zawiera pomiar powierzchni w celu weryfikacyjnym.

   W cenie sprawdzenie jednej przynależności gratis!
   Przynależność to np.: balkon, komórka lokatorska, garaż, miejsce postojowe, taras, ogródek przy mieszkaniu.

   Sprawdzenie drugiej i każdej kolejnej przynależności + 30 zł.

   Dodatkowe usługi:

   W sytuacji, gdy nabywca lub przedstawiciel strony sprzedającej jest nieobecny podczas sprawdzenia nieruchomości lub w innych szczególnych przypadkach, możemy przygotować listę usterek w wersji cyfrowej w formacie .pdf . Tak przygotowany plik przesyłamy na adres e-mail. Koszt wynosi od 250 zł. Lista nie zawiera podpisu i pieczątki inspektora (nie jest to opinia techniczna).

   Usługa zawiera pomiar powierzchni w celu weryfikacyjnym. Gdy ujawnimy rozbieżności, a deweloper  zażąda przedstawienia dokumentacji wykonanej przed upoważnioną do tego osobę – zajmiemy się tym.  Sporządzenie pisemnej inwentaryzacji powierzchni lokalu, w postaci opieczętowanego dokumentu mogącego oficjalnie stanowić podstawę rozliczenia z deweloperem i przekazanie pliku na adres e-mail w formie skanu .pdf dla lokali mieszkalnych to koszt od 490 zł .

   Fachowe odbiory mieszkań w tych i innych miastach:

   POdsumowując ODBIÓR MIESZKANIA OD DEWELOPERA

   Odbiór mieszkania od dewelopera lub domu to czynność bardzo istotna z punku widzenia dalszego przygotowywania nieruchomości do zamieszkania.

      Aby uniknąć dodatkowych kosztów i pozostawić odpowiedzialność za braki jakościowe w wykończeniu po stronie dewelopera, niezbędna jest inspekcja nieruchomości.

      Co kryje się pod tym pojęciem? Bardzo ważny jest pomiar powierzchni mieszkania, bo przede wszystkim płacimy za każdy metr kwadratowy jego powierzchni. Również istotne są badania termowizyjne wewnątrz mieszkania, dzięki któremu inspektor odnajdzie mostki termiczne oraz miejsca potencjalnie zagrożone przemarzaniem. W przypadku domów przeprowadzany jest odbiór techniczny budynku, a przy okazji tej czynności zalecane jest kompleksowe badanie termowizyjne budynku.

      Aby profesjonalnie wykonywać odbiory mieszkań inspektor wyposażony jest w szereg specjalistycznych narzędzi, dzięki którym m.in. sprawdzi drożność kanałów wentylacyjnych, zawilgocenie wykończonych powierzchni, elektrykę oraz poziomy posadzek i piony ścian. Aby mieszkało się nam bezpiecznie, szczególnie w mieszkaniu z rynku wtórnego, ocena stanu technicznego budynku nie powinna pozostawiać żadnych wątpliwości.

   Nie zwlekaj

   SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI