ODBIÓR DOMU OD DEWELOPERA

LUB SPRAWDZENIE NA RYNKU WTÓRNYM

BEZPŁATNA WYCENA


  Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe. 

  Odbiór domu - szczegóły

  Zamów darmową wycenę lub czytaj dalej:

  POMIAR POWIERZCHNI WYKONUJEMY PODCZAS KAŻDEGO ODBIORU!
  NASZYM CELEM JEST ZAOSZCZĘDZIĆ JAK NAJWIĘCEJ TWOICH PIENIĘDZY!

   Darmowa wycena, wystarczy że podasz:

   (wymagane)

   Znasz więcej szczegółów? Bezpłatnie przygotujemy ofertę:

   5. Co mamy przeprowadzić:   6. Jaka jest powierzchnia nieruchomości w m²

   7. Podaj łączną liczbę miejsc postojowych i komórek lokatorskich :

   odbiór mieszkań

   Odbiór domu - szczegóły

   Odbiór domu z inspektorem zdecydowanie oszczędza pieniądze naszych klientów. Na zlecenie klienta realizujemy kompleksowy odbiór techniczny od dewelopera mieszkań oraz domów.

   Weryfikujemy wszystko co jest możliwe do sprawdzenia na etapie odbioru końcowego domu zgodnie z zakresem określonym w prospekcie informacyjnym dewelopera, umowie, normami budowlanymi i warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót. W uproszczeniu chronimy nabywców przed usterkami dewelopera, które po przekazaniu kluczy stają się problemami mieszkańca

   Odbiór mieszkania – informacje znajdują się TUTAJ.

   odbiór domu
   Odbiór techniczny od dewelopera w najważniejszych punktach:
   1. Umówienie terminu odbioru technicznego z deweloperem i inspektorem Sprawdzamy-Nieruchomości.
   2. Przyjazd inspektora Sprawdzamy-Nieruchomości wyposażonego w specjalistyczne narzędzia.
   3. Sprawdzenie nieruchomości z udziałem nabywcy i przedstawiciela dewelopera.
   4. Zgłoszenie uwag i usterek oraz zapisanie ich przez przedstawiciela dewelopera w protokole odbioru technicznego.
   5. Podpisanie protokołu przez dewelopera oraz nabywcę.
   6. Przekazanie kluczy do nieruchomości lub odmowa odbioru nieruchomości.
   7. Deweloper ma 30 dni na usunięcie usterek w tym 14 dni na ewentualne ustosunkowanie się do zapisów protokołu.
   8. Usunięcie usterek i umówienie terminu opcjonalnego ponownego odbioru domu z deweloperem i zespołem Sprawdzamy-Nieruchomości.
   9. Ponowny odbiór techniczny domu.
   10. Nadzór remontu lub wykończenia.  Zapytaj o ofertę.

   Sprawdzenie domu lub szeregowca od 539 zł

   odbiory grupowe oferujemy w jeszcze bardziej atrakcyjnych cenach!

   namów sąsiada lub znajomego i zapłać mniej!
   531 531 133

   RYNEK PIERWOTNY - stan deweloperski

   POMIAR POWIERZCHNI WYKONUJEMY PODCZAS KAŻDEGO ODBIORU!
   Powierzchnia
   Cena
   do 79 m²
   590 zł
   80 do 89 m²
   630 zł
   90 do 99 m²
   670 zł
   100 do 109 m²
   710 zł
   110 do 119 m²
   750 zł
   120 do 129 m²
   790 zł
   130 do 139 m²
   830 zł
   140 do 149 m²
   870 zł
   150 do 159 m²
   910 zł
   160 do 169 m²
   950 zł
   170 do 179 m²
   990 zł
   powyżej 180 m²
   wycena indywidualna

   Sprawdź naszą jakość!

   Koszty dojazdów do miejscowości poza obszarami miast, w których pracujemy, wycenianie są indywidualnie.

   Rynek wtórny lub Rynek pierwotny - Wykończenie pod klucz

   POMIAR POWIERZCHNI WYKONUJEMY PODCZAS KAŻDEGO ODBIORU!
   Powierzchnia
   Cena
   do 79 m²
   690 zł
   80 do 89 m²
   730 zł
   90 do 99 m²
   770 zł
   100 do 109 m²
   810 zł
   110 do 119 m²
   850 zł
   120 do 129 m²
   890 zł
   130 do 139 m²
   930 zł
   140 do 149 m²
   970 zł
   150 do 159 m²
   1010 zł
   160 do 169 m²
   1050 zł
   170 do 179 m²
   1090 zł
   powyżej 180 m²
   wycena indywidualna

   Sprawdź naszą jakość!

   Koszty dojazdów do miejscowości poza obszarami miast, w których pracujemy, wycenianie są indywidualnie.

   SZCZEGÓŁOWO:

   Przeprowadzana przez nas inspekcja nieruchomości ma na celu wykrycie możliwie największej ilości usterek technicznych zanim nastąpi przekazanie lokalu na rzecz nabywcy, dzięki czemu to po stronie dewelopera pozostaje odpowiedzialność i poniesione nakłady finansowe za realizację niezbędnych napraw.

   Dzięki świadczonej przez nas usłudze redukuje się ryzyko związane z wprowadzaniem się do nieruchomości posiadającej wady. Zdajemy sobie sprawę z uciążliwości usuwania usterek w zamieszkiwanej nieruchomości dlatego nasz zespół zrobi wszystko co w naszej mocy, by uchronić nabywców, czyli Ciebie drogi Czytelniku, przed przykrymi konsekwencjami zbyt szybkiego i pochopnego odbioru kluczy do wymarzonego domu.

   Inspektorzy Sprawdzamy-nieruchomości realizując odbiór techniczny budynku dokonują szeregu czynności:

   Odbiór domu
   • Pomiar powierzchni  jako podstawa rozliczenia finansowego (pomiar powierzchni w zgodności z przywołaną w umowie normą PN-ISO 9836 lub PN-70/B-02365).
   • Weryfikacja standardu wykonania w zgodności z zapisami umownymi (załącznik stanowiący prospekt informacyjny, opis standardu technicznego).
   • Sprawdzenie zgodności z normami budowlanymi.
   • Kontrola poprawności wykonania w zgodzie z tzw. sztuką budowlaną.
   • Weryfikacja wykonania zmian lokatorskich (w zgodności z udostępnionymi informacjami o zmianach w dokumentacji).
   • Wykrywanie występowania pleśni i korozji biologicznej.
   • Tynki (wilgotność, spękania, pleśń i uszkodzenia, geometria: kąty między ścianami , płaszczyzny, pionowość, przyleganie).
   •  
   • Badanie termowizyjne (opcjonalne) w okresie zimowym (gdy warunki atmosferyczne spełniają wymagania normowe): zakres okresu letniego oraz wykrywanie mostków termicznych, badanie ciągłości izolacji termicznej, sprawdzenie prawidłowości osadzenia stolarki okiennej.
   ODBIÓR MIESZKANIA OD DEWELOPERA
   • Posadzki (wilgotność, badanie wytrzymałości: próba zarysowania, geometria: płaszczyzny, poziom, przyleganie, spękania).
   • Stolarka okienna (regulacja, szczelność, prawidłowość osadzenia, kompletność, zgodność z dokumentacją, lokalizacja i działanie nawietrzaków, wady i uszkodzenia, stan szklenia, zarysowania).
   • Parapety zewnętrzne i wewnętrzne (spadki, przeciw-spadki, estetyka, przyleganie).
   • Stolarka drzwiowa (regulacja, szczelność, prawidłowość osadzenia, progi drzwiowe, kompletność, zgodność z dokumentacją, uszczelki).
   • Przygotowanie otworów pod montaż stolarki wewnętrznej.
   • Instalacje: elektryczna (rozdzielnia elektryczna: sprawdzenie bezpieczników różnicowo-prądowych, kompletność opisu, sprawdzenie gniazd i punktów świetlnych).
   • Teletechniczna (lokalizacja podejść, sprawdzenie skrzynki teletechnicznej).
   • Wodno-kanalizacyjna (lokalizacja, osadzenie, liczniki, próba wykrycia nieszczelności).
   • Ogrzewania (ogrzewanie podłogowe – wymaga badania termowizyjnego, grzejniki, lokalizacja, uszkodzenia, sprawność).
   • Wentylacyjna (pomiar wentylacji, sprawdzenie drożności, lokalizacja).
   • Elewacja (odbiór końcowy robót elewacyjnych, poprawność i estetyka wykonania).
   • Balustrady i oddzielenia międzylokalowe na balkonach i tarasach (uszkodzenia, spadki, odpływ wody, obróbki blacharskie, wysokość balustrad, prawidłowość mocowania, uszczelnienia na połączeniach, bezpieczeństwo użytkowania.
   Odbiór domu
   • Prace płytkarskie oraz brukarskie na balkonach i tarasach (układ spadków, rozkrój płytek, uszczelnienia, fugowanie i silikonowanie, przyleganie, obróbki blacharskie).
   • Zewnętrzne brukarskie (np. dojścia, podjazdy, ogrodzenie).
   • Prace ogrodzeniowe (np. furtki, bramy, płoty).
   • Izolacje przeciwwodne (w szczególności progi balkonowe i drzwiowe, strefa cokołowa, w miarę dostępu i stopnia zakrycia robót).
   • Izolacje termiczne (wykrywanie mostków termicznych, badanie termowizyjne, ciągłość izolacji termicznej po obwodzie stolarki okiennej, w narożach i miejscach zmian geometrii budynku).
   • Prace dekarskie (np. pokrycie dachówką, blachą, papą, orynnowanie i odprowadzenie wody, obróbki blacharskie – zakłady, uszczelnienia, kierunki spływu wody, obróbki okien dachowych, kominów).
   • Sprawdzenie zgodności realizacji z projektem budowlanym (wymaga dostarczenia lub udostępnienia projektu budowlanego) – opcjonalnie.
   • Szereg innych drobnych elementów, których nie sposób wymienić na powyższej liście:)

    

   Usługa zawiera pomiar powierzchni w celu weryfikacyjnym.

   Dodatkowe usługi:

   W szczególnych przypadkach, gdy nabywca lub przedstawiciel strony sprzedającej jest nieobecny podczas odbioru lub sprawdzenia nieruchomości, możemy przygotować listę usterek w wersji cyfrowej w formacie .pdf . Tak przygotowany plik przesyłamy na adres e-mail. Koszt wynosi od 350 zł. Lista nie zawiera podpisu i pieczątki inspektora (nie jest to opinia techniczna).

   Usługa zawiera pomiar powierzchni w celu weryfikacyjnym. Gdy ujawnimy rozbieżności, a deweloper  zażąda przedstawienia dokumentacji wykonanej przed upoważnioną do tego osobę – zajmiemy się tym.  Sporządzenie pisemnej inwentaryzacji powierzchni lokalu, w postaci opieczętowanego dokumentu mogącego oficjalnie stanowić podstawę rozliczenia z deweloperem i przekazanie pliku na adres e-mail w formie skanu .pdf dla lokali mieszkalnych to koszt od 690 zł .

   Podsumowując, po co odbiór domu :

   Odbiór techniczny od dewelopera domu to czynność bardzo istotna z punku widzenia dalszego przygotowywania nieruchomości do zamieszkania.

   Aby uniknąć dodatkowych kosztów i pozostawić odpowiedzialność za braki jakościowe w wykończeniu po stronie dewelopera, niezbędna jest inspekcja nieruchomości.

   Co kryje się pod tym  pojęciem?

   Bardzo ważny jest pomiar powierzchni domu, bo przede wszystkim płacimy za każdy metr kwadratowy jego powierzchni. Również istotne są badania termowizyjne wewnątrz domu, dzięki któremu inspektor odnajdzie mostki termiczne oraz miejsca potencjalnie zagrożone przemarzaniem. W przypadku domów przeprowadzany jest odbiór techniczny budynku, a przy okazji tej czynności zalecane jest kompleksowe badanie termowizyjne budynku.

      Aby profesjonalnie wykonywać odbiory domów inspektor wyposażony jest w szereg specjalistycznych narzędzi, dzięki którym m.in. sprawdzi drożność kanałów wentylacyjnych, zawilgocenie wykończonych powierzchni, elektrykę oraz poziomy posadzek i piony ścian. Aby mieszkało się nam bezpiecznie, szczególnie w domu z rynku wtórnego, ocena stanu technicznego budynku nie powinna pozostawiać żadnych wątpliwości.

   Nie zwlekaj

   UMÓW TERMIN ODBIORU: