ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

Audyt energetyczny

Zamów Świadectwo Charakterystyki energetycznej

Świadectwo robi się raz na 10 lat. Zrób to dobrze.

Jeśli planujesz sprzedaż lub wynajem nieruchomości, do Twoich obowiązków należy przygotowanie i dostarczenie świadectwa energetycznego.
 
Przygotujemy je dla Ciebie! 
Poniżej znajdziesz więcej informacji na ten temat,
ale jeśli masz pytanie już teraz, skontaktuj się z nami od razu:


  CENNIK:

  świadectwo charakterystyki energetycznej wzór

  Zobacz jak wygląda wzór świadectwa, kliknij TUTAJ.

  świadectwo charakterystyki energetycznej

  Świadectwo energetyczne, a właściwie świadectwo charakterystyki energetycznej, to certyfikat z którego wynika jaka ilość energii będzie lub jest zużywana przez nieruchomość w związku z jej użytkowaniem. Dotyczy to m.in. mieszkań lub domów, a analizowanymi obszarami są energia niezbędna do ogrzewania, wentylowania, podgrzewania ciepłej wody, chłodzenia lub innych celów energetycznych (np. w przypadku budynków, które nie są budynkami mieszkalnymi).

  Kiedy muszę mieć świadectwo energetyczne?

  Certyfikat energetyczny należy przekazać nabywcy lub najemcy w momencie:

  • sprzedaży (również w przypadku sprzedaży własnościowego prawa do lokalu)
  • wynajmu.

  Kto jest zobowiązany do przygotowania Świadectwa?

  Stroną, zobowiązaną do przygotowania (zlecenia realizacji) świadectwa energetycznego, jest:

  właściciel lub zarządca budynku (sprzedaż lub najem)

  osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa).

  Co ważne, to to iż w przypadku sprzedaży lub najmu budynku, certyfikat wystawia się dla budynku, a w przypadku sprzedaży lub najmu lokalu, certyfikat wystawia się tylko dla lokalu.

  Nabywca lub najemca nie może zrezygnować z otrzymania dokumentu!

  CO ZAWIERA ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE?

  Aby świadectwo spełniało swoją rolę, musi zawierać szereg informacji, m.in.:

  • poziom zużycia energii pierwotnej na m² powierzchni użytkowej
  • zużycie energii niezbędnej do ogrzewania
  • zużycie energii niezbędnej do wentylacji
  • zużycie energii niezbędnej do ogrzewania wody użytkowej
  • emisji gazów cieplarnianych.

  W jakiej formie mogę otrzymać świadectwo energetyczne?

  Otrzymanie dokumentu jest dopuszczalne w dwóch wariantach:

  Wersja papierowa: klasyczna. Zawiera numer, który został przypisany temu certyfikatowi w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków oraz podpis osoby uprawnionej do wystawienia.

  Wersja elektroniczna: cyfrowa. Zawiera numer, który został przypisany temu certyfikatowi w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków, elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty osoby uprawnionej.

  Co jeśli nie mam świadectwa?

  Podczas aktu notarialnego, notariusz odnotowuje fakt przekazania certyfikatu energetycznego, a w przypadku jego braku, strona zobowiązana zostanie pouczona o wiążącym się z tym ryzykiem. W tym przypadku jest to kara grzywny.

  Jak długo jest ważne?

  Ważność dokumentu została określona na 10 lat od momentu jego sporządzenia, natomiast należy mieć na uwadze, że nastąpi skrócenie tego okresu gdy zostaną wykonane prace budowlano-instalacyjne. Do takich należy zaliczyć wszystkie, które wpłyną na charakterystykę energetyczną budynku lub lokalu, tj. wymiana okien, zmiana ocieplenia lub źródła ogrzewania.

  NIE CZEKAJ!

  ZAMÓW ŚWIADECTWO