Analiza umowy deweloperskiej

Rynek pierwotny

Analiza umowy deweloperskiej

Analiza umowy deweloperskiej to jedna z naszych usług prawnych. Oprócz tego, nasza firma świadczy usługi z zakresu profesjonalnej analizy umowy rezerwacyjnej oraz załączników do tychże umów w wybranym przez klienta zakresie. Powierzenie naszej Firmie sprawdzenia umowy deweloperskiej zabezpieczy w należyty sposób Państwa interesy jako nabywcy nieruchomości. Wskażemy Państwu potencjalne zagrożenia, zaproponujemy zmiany postanowień umowy, które są dla Państwa niekorzystne oraz zwrócimy uwagę na zastosowane przez dewelopera niedozwolone klauzule umowne. Przygotowana przez nas analiza umowy będzie stanowiła dla Państwa doskonałą podstawę do podjęcia negocjacji z deweloperem.

Do każdej analizy podchodzimy indywidualnie! Każdy przypadek jest inny i wymaga skutecznego podejścia, dlatego analizy wykonywane są przez specjalistów w tym zakresie. 

Po sprawdzeniu oraz podpisaniu umowy, gdy deweloper wybuduje już nieruchomość, następuje odbiór mieszkania. Więcej na ten temat można przeczytać klikając tutaj

Nasze opinie na Google można poznać klikając tutaj.

Analiza umowy deweloperskiej

Dokonana przez nas analiza obejmuje m.in.:

  1. sprawdzenie Księgi Wieczystej nieruchomości w wersji elektronicznej (pod warunkiem, że znany jest jej numer),
  2. weryfikacja informacji o deweloperze (wpis do CEiDG, przeglądanie danych w KRS),
  3. skontrolowanie dokumentów dotyczących procesu budowlanego m.in. pozwolenie na budowę (jeżeli są dostępne),
  4. analiza wszystkich postanowień umowy,
  5. zwrócenie uwagi na postanowienia niekorzystne z punktu widzenia nabywcy nieruchomości,
  6. przygotowanie propozycji zmiany zapisów, co do których zasadnych jest podjęcie negocjacji z deweloperem,
  7. wskazanie zastosowanych w umowie niedozwolonych klauzul umownych.
Świadczymy następujące usługi prawne:
Analiza prawna umowy od dewelopera.
Udział w negocjacjach z deweloperem (polubowne zakończenie sporu).
Przedsądowe wezwanie do usunięcia wad/przedsądowe wezwanie do zapłaty.
Reprezentacja w sporze sądowym z deweloperem.
Analiza umowy deweloperskiej

ANALIZA UMOWY DEWELOPERSKIEJ

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI