EKSPERCI KREDYTOWI

Wybieramy najlepszy kredyt na rynku

Doradztwo kredytowe

Bezpłatne wyszukanie najlepszej oferty kredytowej
Kompleksowa opieka nad kredytobiorcą

Wkład własny a kredyt hipoteczny

   Wkład własny stanowi środki, które wpłacamy stronie sprzedającej np. deweloperowi, stanowiąca część ceny nieruchomości. Starając się o kredyt hipoteczny musimy posiadać wkład własny. Według wytycznych KNF niezbędne minimum to 20%. Niemniej pewna grupa banków udziela kredytów przy wkładzie własnym wynoszącym 10% – a brakująca kwota podlega dodatkowemu ubezpieczeniu (najczęściej w formie tymczasowej podwyżki marży). Takie banki to np. Bank Millennium, mBank. Obecne dyrektywy zabraniają udzielania kredytów hipotecznych bez wkładu własnego.

opinia techniczna
odbiór mieszkania jak się przygotować

Jak prawidłowo obliczyć wysokość wkładu własnego? Sprawa jest prosta w sytuacji zakupu na rynku wtórnym. Podstawą do obliczenia minimalnego wkładu jest kwota transakcyjna np. kupując mieszkanie za 250 000 zł musimy posiadać przynajmniej 25 000 zł, czyli wartość kredytu wyniesie 225 000 zł. Sytuacja komplikuje się kiedy mamy więcej celów kredytu np. zakup nieruchomości i jej remont. Kupując to samo mieszkanie w cenie 250 000 zł chcąc skredytować koszt remontu w cenie 50 000 zł wartość, którą przyjmujemy do obliczenia wkładu to suma powyższych kwot. W tej sytuacji będzie to 300 000 zł. Minimalny wkład stanowi więc 30 000 zł a nasz kredyt to 270 000 zł. Aby udokumentować wkład własny bank będzie wymagał od nas np. potwierdzenia wykonania przelewu (w sytuacji wpłaty środków na rachunek zbywcy), imiennej faktury (już opłaconej)  lub potwierdzenia przez sprzedającego przyjęcia środków. Takie potwierdzenie powinno być zawarte w akcie notarialnym nabycia nieruchomości (lub już w umowie przedwstępnej). Strona sprzedająca oświadcza, że przyjęła środki od kupującego. Tego typu praktyki stosuje się niekiedy przy zakupie nieruchomości na rynku wtórnym.

                Inaczej ma się kwestia wkładu własnego w sytuacji np. budowy domu. Tutaj to wartość posiadanej działki oraz poniesione nakłady budowlane stanowią nasz wkład własny. Bank aby oszacować czy posiadana nieruchomość może stanowić zabezpieczenie, a wkład jest wystarczający będzie wymagał przedstawienia wyceny nieruchomości. Taką wycenę realizuje zlecony przez bank rzeczoznawca lub realizujemy niezależną wycenę tzw. operat szacunkowy.

                Środki na wkład własny (według rekomendacji S) nie powinny pochodzić z kredytu gotówkowego. Przygotowując się do kupna nieruchomości powinniśmy zatem zaoszczędzić wymaganą przez banki wartość wkładu.

Umów się na spotkanie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI